Micro-Star International Co., Ltd (“MSI”) Nakit Para İadesi Promosyonu ("Promosyon) Hükümleri ve Koşulları:

 1. Bu Promosyon, bu internet sitesinin Uygun Nitelikli Ürünler kısmında ayrıntılarıyla belirtildiği şekilde yeni satınalımlarda geçerlidir. Bu sayfada ayrıca kampanyadan en fazla kaç kez faydalanabilineceğini ve mağaza, toptancı ve bayilerin kampanya koşullarını belirler.
 2. Promosyon Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Türkiye, Romanya, Portekiz, Avusturya, İsviçre, Finlandiya, İtalya, Norveç, Danimarka ve İsveç ülkelerinde ikamet edenlere açıktır. Sadece bu Bölgelerde yapılan Uygun Nitelikli Ürün satınalımları Promosyona girmeye uygundur. Uygun Nitelikli Ürünlerin aynı yerde ve aynı tarihte satınalınması gerekir. Bu teklif, MSI ile birlikte ürünleri promosyona dahil edilen diğer imalatçıların çalışanlarına, bunların ana şirketlerine, iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına, reklam temsilcilerine ve acentelerine, onların acentelerine, toptancılarına, yeniden satıcılarına, perakende personeline, perakendecilerine, katılımcı stokçularına açık değildir; veya Promosyonla bağlantılı herhangi bir kimse ya da yukarıda sayılan kişilerin yakın akrabaları bu Promosyon için UYGUN NİTELİKTE DEĞİLDİR.
 3. Bu hüküm ve koşullara bağlı olarak müşteriler, promosyon dönemleri sırasında Uygun Nitelikli Paket veya tek başına Uygun Nitelikli Ürün satınaldıktan sonra nakit para iadesi tutarlarını talep edebilirler. Uygun Nitelikli Paket satın alan katılımcılar 20 TL veya 40 TL bir bonus nakit para iadesi almaya hak kazanacaklardır. Uygun nakit para iadesinin tüm ayrıntıları Promosyon Web Sitesinde bulunabilir.
 4. Bu promosyon stoklarla sınırlıdır, herhangi bir zamanda kaldırılabilir.
 5. Bir talebin tam ve geçerli olabilmesi için her bir durumda, makbuzda veya faturada belirtilen satın alma tarihinden itibaren en az otuz (30) gün ve en fazla altmış (60) gün içerisinde gönderilmiş olması gerekir. Satın alma belgesinde belirtilen satınalım tarihi birinci (1) gündür. Eğer bu talep penceresinden önce veya sonra talep başvurusu yapılırsa bu talepler geçersiz addedilecektir.
 6. Talepte bulunmak için cashback.msi.com sayfasını ziyaret edin ve çevrimiçi talep formunu doldurun; satınalımınıza dair bilgileri girmeniz ve satınalım belgenizin bir suretini yüklemeniz gerekecektir. Bu İnternet Sitesi tarafından sağlanan hizmetlerin tümünü kullanarak bu Promosyon Hüküm ve Koşulları'nı, Opia Kullanım Hükümleri'ni, bu İnternet Sitesinin Uyarı ve Gizlilik Politikası'nı kabul ve teyit etmiş sayılırsınız.
 7. Talep alındığında help@msi-promotions.com adresinden e-posta yoluyla, nakit para iadesi talebinin alındığına dair bir teslim teyidi alacaksınız. E-posta yoluyla bir teyit alınmamışsa talebin gönderilmesinin ardından yedi (7) gün içerisinde yukarıdaki e-posta adresini kullanarak acenteyle temasa geçmek, talepte bulunan kişinin sorumluluğundadır.
 8. Bu Promosyonun hüküm ve koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla para iadeniz size banka havalesi yoluyla ödenecektir. Olağan şartlarda ödemeler 30 gün içinde yapılır.
 9. Eğer teslim alınan talep formu eksikse veya satınalım belgesi kabul edilemez nitelikteyse, eksik unsurları e-posta gönderilmesinden itibaren yedi (7) gün içerisinde sağlamanız için sizi uyaran bir e-posta gönderilecektir. Eğer yedi (7) gün içinde hiçbir cevap alınmazsa nakit para iadesi talebi reddedilecektir.
 10. Talepler sadece son kullanıcı - tüketici şahıslar tarafından yapılabilir. Mağaza, toptancı, bayi ve çalışanları tüketici adına talep yapamazlar. Kampanyadan en fazla iki kez yararlanılabilir. Bu sayı, promosyon tarihleri boyunca kişi, hane veya işletme başına taleplerle ilgilidir.
 11. MSI, promosyon dönemi sırasında uygun nitelikli ürünleri değiştirme hakkını saklı tutar; hangi tekliflerin size açık olduğunu öğrenmek için lütfen internetten fatura tarihinizi kontrol ediniz veya tüm çevrimiçi teklifleri görüntüleyiniz. Ayrıntılar için lütfen cashback.msi.com linkini tıklayınız.
 12. Bu promosyon, uygun nitelikli ürünlerin fatura açıkça belirtilmiş olması kaydıyla Uygun Nitelikli Ürünleri ayrı unsurlar olarak veya önceden oluşturulmuş bir sistem kapsamında satınalan müşterilere açıktır.
 13. Promosyon sadece nihai kullanıcı tüketiciler için geçerlidir; yeniden satış için veya bir üçüncü tarafa kiraya verme ya da kiralama için satınalınan uygun nitelikte ürüne yönelik talepler bu Promosyon için uygun nitelikte değildir.
 14. Uygun Nitelikli Ürünün kişisel kullanım için satınalınmış olması ve satınalım faturası belgesi üzerinde satın alan olarak talepte bulunanın adının ve kişisel adresinin görünmesi haricinde şahıslara banka havalesi yapılamaz.
 15. Para iadesine tüm vergiler ve banka havalesi ücreti dahildir. Bu para iadesi ödemesinin vergilendirilebilir kazanç oluşturduğu durumda tüm vergi yükümlülükleri alıcıdadır.
 16. Uygun Nitelikte bir Ürünün nakit iadesi talep süresi içerisinde herhangi bir gerekçeyle iade edilmesi veya değiştirilmesi ve nakit iadesi talebinin ödenmemesi halinde ilk talep hükümsüz olacak ve buna uygun olarak yeni siparişinize karşılık talebinizi yeniden teslim etmeniz gerekecektir. Eğer Uygun Nitelikli Ürün, nakit para iadesi talebi kabul edilip ödendikten sonra iade edilir veya değiştirilirse nakit para iadesi tutarı sadece MSI'nın tek ve mutlak takdiriyle ve talep üzerine sizden telafi edilebilir. Nakit para iadesi aşağıda sayılan katılımcılara yapılamaz:

  • Promosyon dönemi süresince Uygun Nitelikli Ürün satınalmamış olanlar; ve/veya
  • talep formunu doldurmamış olanlar; ve/veya
  • satınalım belgesi ibraz etmemiş olanlar; ve/veya
  • satınalım tarihinden itibaren 30 ila 60 gün içerisinde taleplerini internet üzerinden veya talep formunda belirtilen adrese teslim etmeyenler; ve/veya bu hüküm ve koşullara herhangi bir şekilde uymayanlar.
 17. MSI eksik, değiştirilmiş veya okunamayan talepleri uygunsuz olarak reddetme hakkını saklı tutar. Postada kaybedilen, geciken, hasar gören, yanlış adrese gönderilen, geciktirilen veya öncesinden yeterli pul yapıştırılmayan teslimattan ötürü hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Postaya verme belgesi, teslim kanıtı olarak kabul edilmeyecektir.
 18. MSI, katılımcının Promosyona katılmasını önlediği veya başka bir şekilde engellediği ölçüde herhangi bir türdeki hiçbir teknik, donanım, yazılım, sunucu, internet sitesi veya başka bir arıza ya da hasardan ötürü sorumlu veya yükümlü değildir. Postaya verme belgesi, teslim alma kanıtı olarak kabul edilmeyecektir.
 19. MSI, Promosyon hüküm ve koşullarının yerine getirilmesini güvence altına almak ve her ne olursa olsun tüm taleplerle ve destekleyici belgelerle ilgili ek bilgi talep etmek maksadıyla tüm talepleri denetleme hakkını saklı tutar.
 20. Nakit para iadesi talebinde ("Belgeleme") bulunmak için bilgilendirme ve/veya belgeleme yapmaktan, bu İnternet Sitesinin tarafınızca yüklenmesi, iletilmesi, girişinin yapılması veya teslim edilmesinden tek başına sorumlu olduğunuzu teyit etmektesiniz. Bu İnternet Sitesine Belge yüklemesi, iletimi, girişi veya teslimi yaptığınızda MSI, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarına belgelerin bir kısmının veya tümünün herhangi bir medya formatında ve sınırlı kalmamak kaydıyla Belgelerin çoğaltılması, iletilmesi, uyarlanması, dağıtılması veya başka bir şekilde kullanılması dahil herhangi bir biçimde promosyonunu ve dağıtımını yapmaları için dünya genelinde, münhasır olmayan, gayrikabilirücu, imtiyazsız, devredilemez, alt-lisansı verilebilen bir hak tanımış oluyorsunuz; ve hiçbir Belge iade edilmeyecektir. Eğer yukarıdaki hak konusunda yetkiniz yoksa lütfen bu İnternet Sitesine Belge yüklemesi, iletimi, girişi veya teslimi yapmayınız. Yanlış, hatalı, yanlış yönlendirici veya suistimal içerikli belge teslimi, bu Promosyona ve gelecekteki MSI Promosyonlarına yönelik yeterliliğin kaybedilmesiyle sonuçlanabilir ve talebin teslimini yapan kişinin kovuşturmaya tabi tutulmasıyla sonuçlanabilir.
 21. Promosyonun herhangi ve tüm hususları hakkındaki MSI kararları kesin ve bağlayıcı olacaktır.
 22. MSI, bu teklifin hükümlerini önceden uyarıda bulunmaksızın değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.
 23. Yazışma adresi: MSI Cashback, PO Box 487, Gateshead, NE8 9BQ.
 24. Talebinizin durumuyla ilgili sorular için lütfen help@msi-promotions.com adresine e-posta gönderiniz veya Pazartesi ile Cuma arası saat 09.00 – 17.00 arasında telefonla arayınız.
 25. Micro-Star International Co., Ltd, No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Tayvan (Müşteri). Bu adrese giriş teslimi yapmayınız, cevaplanmayacaktır.
 26. Bu promosyona uygulanan Gizlilik Politikası'na şu adresten ulaşılabilir: http://uk.msi.com/about/privacy-policy/.