Kampanjvillkor

 1. Denna kampanj är öppen för personer över 18 år som är bosatta i en av regionerna i tabell 3 nedan och har ett giltigt bankkonto i lokal valuta inom regionen (”deltagare”).

 2. Under förutsättning de allmäna villkoren för kampanjen uppfylls (”kampanjvillkor”) ska deltagare som gör ett kvalificerande köp av ett nytt (dvs. inte begagnat eller renoverat) utvalt moderkort ”kvalificerande moderkort” och en av de kvalificerande processorerna ”kvalificerande processor” (båda visas i tabellerna 1 och 2 nedan som ”kvalificerande produkter” och ytterligare B450-modeller i tabell 2, endast i Nivå 2-regioner) inom samma transaktion.

 3. Deltagare som köper ett nytt (dvs. inte begagnat eller renoverat) utvalt kvalificerande moderkort och en kvalificerande processor inom samma transaktion under kampanjperioden (ett ”kvalificerande köp”), vilket kan inkludera ytterligare B450-modeller, men endast i regioner i Nivå 2 (ett Duo-kombinationsset), kan vara berättigade till en varierande belöning i form av pengar tillbaka (”belöning”).

 4. Utöver Duo-kombinationssetet som nämns ovan kan deltagare som samtidigt köper ett fodral för att skapa ett paket (”Trio-kombinationsset”) under kampanjperioden vara berättigade till en större belöning.

 5. Kampanjperioden pågår mellan den 17 februari 2020 (00:01 lokal tid) och den 17 mars 2020 (23:59 lokal tid).

 6. Deltagare som gör ett kvalificerande köp och uppfyller de andra kriterierna för ett giltigt anspråk enligt kampanjvillkoren är berättigade att göra anspråk på belöningen med pengar tillbaka i sin lokala valuta (anges nedan) motsvarande beloppet i euro som visas i tabellerna 1 och 2 som motsvarar deras kvalificerande inköp.

 7. Lista över länder och motsvarande valuta.

Valuta Regioner
GBP Storbritannien
PLZ PL
CZK CZ
CHF CH
SEK SE
NOK NO
USD TR
EUR Alla andra regioner
 1. För att vara berättigade att delta i kampanjen måste deltagarna köpa båda eller alla kvalificerande produkter som de har valt som enskilda komponenter från en medverkande återförsäljare som anges i tabell 3.

Tabell 1 – Duo- och Trio-kombinationsseten i alla regioner med värden för belöning i form av pengar tillbaka i rött

Group MSI Motherboard R9 3950X / R9 3900X / R7 3800X / R7 3700X SEKIRA GUNGNIR R5 3600X / R5 3600 SEKIRA GUNGNIR R5 3400G / R3 3200G SEKIRA GUNGNIR
X570 Enthusiast MEG X570 GODLIKE / Prestige X570 CREATION / MEG X570 ACE / MEG X570 Unify SEK 740 SEK 1,057 SEK 900 SEK 634 SEK 951 SEK 794 SEK 527 SEK 844 SEK 687
X570 Performance MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI / MPG X570 GAMING EDGE WIFI SEK 633 SEK 950 SEK 793 SEK 527 SEK 844 SEK 687 SEK 420 SEK 737 SEK 580
X570 Arsenal MPG X570 GAMING PLUS / MAG X570 TOMAHAWK WIFI / X570-A PRO SEK 528 SEK 845 SEK 688 SEK 422 SEK 739 SEK 582 SEK 315 SEK 632 SEK 475
X470 Performance X470 GAMING PRO MAX / X470 GAMING PLUS MAX SEK 633 SEK 950 SEK 793 SEK 527 SEK 844 SEK 687 SEK 420 SEK 737 SEK 580

Tabell 3 – Regioner och medverkande återförsäljare

Region 
Nivå 1 Nivå 2 Medverkande återförsäljare
Österrike Italien Alla MSI-godkända återförsäljare av kvalificerande produkter inom den aktuella regionen, med undantag för eBay, Amazon Marketplace och andra tredjepartsmarknadsplatser som inte finns med på kampanjens webbplats.
Tyskland  Tjeckien
Storbritannien Turkiet
Irland 
Polen 
Spanien
Frankrike
Sverige
Schweiz
Portugal
Finland
Norge 
Danmark
 1. Efter att ha gjort sina kvalificerande köp under kampanjperioden måste deltagarna besöka https://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback både mellan den 17 mars 2020 (00:01 lokal tid) och den 30 april 2020 (00:01 lokal tid) och efter 30 dagar med dag 1 som inköpsdatum enligt vad som anges på inköpsbeviset (”tidsfönstret”) och tillhandahålla den begärda informationen inklusive ett giltigt inköpsbevis för att registrera sitt kvalificerande köp (”anspråk”). Anspråk som skickas in utanför tidsfönstret är inte berättigade till någon belöning.

 2. När anspråket har skickats in och godkänts får deltagaren ett e-postmeddelande inom två arbetsdagar från att anspråket skickades som bekräftar att anspråket har godkänts (”anspråksvalidering”).

 3. Deltagaren får göra högst ett anspråk, oavsett antalet kvalificerande köp.

 4. Om ett ofullständigt ansökningsformulär eller ett ogiltigt köpebevis skickas in av deltagaren kommer ett e-postmeddelande att skickas ut, så att deltagaren får möjlighet att skicka in de efterfrågade uppgifterna inom 14 kalenderdagar från det att e-postmeddelandet skickats. Om inget svar mottas inom den givna tidsramen så kommer anspråket att betraktas som ogiltigt och avvisas. Deltagaren är då inte berättigad till någon belöning.

 5. Deltagaren får en e-postbekräftelse angående utbetalningen av relevant belöning via banköverföring till det bankkonto som angavs under anspråksprocessen. Sådana betalningar görs inom 30 kalenderdagar från anspråksvalideringen.

 6. Anspråken får endast skickas in av deltagaren. Under inga omständigheter godkänns anspråk som har skickats in av tredje parter å deltagares vägnar. Alla sådana anspråk avvisas, och den aktuella deltagaren tillåts då inte skicka in några ytterligare anspråk.

 7. Arrangören och administratören (i förekommande fall) förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera anspråk som de anser inte uppfyller dessa kampanjvillkor.

 8. Deltagaren ansvarar för sitt eget skatteansvar som uppkommer genom deltagande och/eller mottagande av en belöning enligt denna kampanj. Om det finns avgifter i samband med betalning av belöningen (t.ex. bank- eller omräkningsavgifter) är dessa avgifter deltagarens fulla ansvar. Varken arrangören eller administratören tar något ansvar för betalningen av sådana avgifter.

 9. Arrangören och administratören har rätt att vid behov vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga anspråk och kräva ytterligare verifikation av köpebevis från en deltagare, liksom av identitet och andra relevanta uppgifter om en deltagare.

 10. Om en deltagare returnerar en eller båda kvalificerande produkter efter att ha skickat in ett anspråk kommer anspråket att betraktas som ogiltigt och avvisas.

 11. Om belöningen betalas i någon annan valuta än euro (EUR) eller brittiska pund (GBP) förbehåller sig arrangören och administratören rätten att ändra belöningsbeloppet till deltagaren i enlighet med den senaste valutakursen som är tillgänglig vid betalningstillfället.

 12. Deltagare som har frågor som rör denna kampanj ska gå till supportsidan Kontakta oss under https://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback och fylla i och skicka in kontaktformuläret.

 13. Arrangören:

Micro-Star Int’l Co., Ltd. (”MSI”)

No. 69, Lide St., Zhonghe Dist.,

New Taipei City

235 Taiwan

 1. Opia Limited (administratör) genomför den här kampanjen för arrangörens räkning.

 2. Integritetspolicy. Vi kan komma att be dig om information under kampanj- och produktregistreringen som i förekommande fall omfattar, utan begränsning, e-postadress, namn, produktens serienummer, inlösenkod, inköpsinformation och annan frivillig information som du tillhandahåller. Dessutom kan vi indirekt samla in information från dig via cookies eller analyser inbäddade i webbplatsen. De uppgifter vi samlar in kommer att användas för att genomföra denna kampanj, bekräfta din behörighet, kontakta dig vid behov, säkerställa att pris(er) kan skickas till dig och för att lagra registrerade produktdata så länge som ett pågående förhållande existerar mellan oss (dvs. när du använder tjänster som garanti, e-postmarknadsföring osv.). Vi kommer endast att använda dessa uppgifter för interna marknadsundersökningar i syfte att utveckla bättre produkter och tjänster. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, förutom i) till utomstående personuppgiftsbiträden som vår internettjänst och våra webbplatsleverantörer för att vi ska kunna genomföra denna kampanj och II) vid rapportering av faktiska eller misstänkta överträdelser av tillämpliga lagar till juridiska och reglerande myndigheter som domstolar eller polisen i den utsträckning som behövs.

På grund av vår internationella verksamhet överför vi information inom MSI-gruppen och till tredje parter enligt ovan i samband med det syfte som beskrivs i dessa allmäna villkor. Därför kan vi överföra information till länder som kan ha andra lagar och krav på dataskydd än de som gäller i det land där du befinner dig.

Mer information om hur dina uppgifter kan användas och behandlas beskrivs i MSI:s integritetspolicy, som finns på https://www.msi.com/page/privacy-policy. MSI:s integritetspolicy utgör en del av dessa allmäna villkor och införlivas härmed genom hänvisning med full kraft och giltighet.

 1. Prenumeration på e-postmarknadsföring. Du kan bli ombedd att gå med i MSI:s e-postlista för att få nyheter om MSI:s produkter eller uppdateringar av tjänster. Om du inte vill prenumerera på den här listan ska du inte markera kryssrutan för Prenumerera eller kryssrutor med liknande namn.

 2. Deltagarlicens. För allt material som du eventuellt tillhandahåller för denna kampanj, inklusive, utan begränsning till, bilder, videor, omdömen, innehåll, kommentarer, feedback och skriftligt material, i förekommande fall (gemensamt ”inlämnat material”), beviljar du härmed MSI och dess världsomspännande dotterbolag en evig, oåterkallelig, royaltyfri, helt betald, global, underlicensierbar licens att använda, reproducera, kopiera, distribuera, skapa härledda verk av, offentligt visa och utföra samt på annat sätt använda eller bearbeta det inlämnade materialet på något juridiskt sätt som rimligen fastställs av MSI och som omfattas av MSI:s integritetspolicy.

 3. Deltagarens utfästelser och garantier. Du intygar härmed och garanterar att

i. informationen du har lämnat är korrekt och sann

ii. du har full befogenhet, kapacitet, förmåga och rätt att delta i denna kampanj och ger nödvändiga licensbeviljanden, utfästelser och garantier enligt dessa allmäna villkor

iii. du har erhållit och kommer att upprätthålla alla gällande godkännanden, samtycken, behörigheter, licenser och avståenden som krävs för att bevilja de licenser som anges ovan till MSI och dess dotterbolag

iv. du har följt alla tillämpliga lagar vid registrering i denna kampanj.

 1. Gottgörelse från deltagaren. Deltagarna ska försvara, gottgöra och hålla MSI, dess dotterbolag och efterträdare, tillträdare, direktörer och ombud fria från och mot alla betalningsskyldigheter, skadestånd, domslut, kostnader, utgifter och avgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av eventuella anspråk, utredningar, rättstvister eller andra juridiska eller administrativa åtgärder från tredje part som uppstår till följd av eller i samband med någon faktisk eller påstådd överträdelse av deltagaren av några utfästelser, garantier, åtaganden i dessa allmäna villkor.

 2. Deltagarens bekräftelse och samtycke. Du bekräftar härmed och samtycker till att

 • MSI förbehåller sig den enda och oinskränkta rättigheten att

  1. på en slutlig och slutgiltig grund fastställa huruvida en deltagare har uppfyllt kampanjkraven i god tro. För att illustrera syftet utan att begränsa några andra villkor kan MSI diskvalificera deltagare a) om kampanj- eller produktregistreringen är ofullständig, b) om kvalificeringskrav för kampanjen, t.ex. gällande tillämplig produktlinje eller regionala begränsningar, inte uppfylls, c) om de tillhandahållna dokumenten är falska, bedrägliga eller ogiltiga, d) om automatiserade koder, skript, insticksprogram eller andra metoder använts för att påbörja eller slutföra kampanjregistreringen, e) om deltagaren inte har rättskapacitet att delta i denna kampanj eller f) om kriminella eller olagliga handlingar begås eller påstås ha begåtts för att delta i denna kampanj

  2. ersätta priset med objekt till motsvarande värde utan föregående avisering med framtida effekt

  3. variera, ta bort eller lägga till något av dessa allmäna villkor utan föregående avisering

 • MSI inte är ansvarsskyldigt eller påtar sig något ansvar gentemot någon person för förlust, missnöje eller skada som uppkommer på grund av priset och användning av detta. vinnarna inte ska göra några anspråk gentemot MSI

 • MSI frånsäger sig allt ansvar för eventuella förseningar, felaktig leverans, förlust av eller fel på leveransen av meddelandet om vinst på grund av mekaniska, tekniska, elektroniska fel, kommunikations-, telefon-, dator-, maskinvaru-, internet- eller programvarufel eller andra fel. I sådana situationer avsäger sig vinnaren ovillkorligen sin rätt till priset och eventuell relaterad kompensation.

 1. Undantag i MSI-garantier. MSI-PRIS(ER) ELLER BELÖNINGAR TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

 2. Ansvarsbegränsning. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGAR SKA MSI INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG PÅ GRUND AV ANSPRÅK (OBEROENDE AV ANSVARSTEORI OCH OAVSETT OM DET BASERAS PÅ AVTALSPRINCIPER, GARANTI, VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAN SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, BROTT MOT LAGSTADGADE SKYLDIGHETER ELLER PÅ ANNAT SÄTT) FÖR SÄRSKILDA, EFTERFÖLJANDE, FÖRLITANDE, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, STRAFFMÄSSIGA ELLER SKADESTÅNDSMÄSSIGA SKADOR, OAVSETT OM DE KAN FÖRUTSES ELLER INTE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLORAD VINST, INTÄKT, GOODWILL ELLER ERSÄTTNINGSKOSTNADER.

 3. Diverse. Dessa allmäna villkor regleras och tolkas av lagarna i England och Wales, oavsett lagvalsprinciper, och alla tvister som uppstår genom kampanjen och dessa villkor ska avdömas av domstolarna i England och Wales. Alla bestämmelser som ogiltigförklaras av en behörig domstol ska strykas, och de återstående allmäna villkoren kommer att förbli i full kraft och giltighet. Underlåtenhet av MSI att genomdriva någon rättighet enligt dessa villkor ska inte anses vara ett avstående. MSI ansvarar inte för underlåtenhet att utföra någon av dess förpliktelser på grund av omständigheter som ligger utanför dess rimliga kontroll. Dessa allmäna villkor ska inte tilldelas eller på annat sätt överföras av dig till någon tredje part. Alla obehöriga tilldelningar är ogiltiga. Dessa allmäna villkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på kampanjen och ersätter alla tidigare muntliga och andra former av avtal, meddelanden, utfästelser eller diskussioner.

Spåra mitt anspråk

Skriv in ditt anspråks-ID och din e-postadress och spåra hur handläggningen av ditt anspråk fortskrider