Spåra mitt anspråk

Skriv in ditt anspråks-ID och din e-postadress och spåra hur handläggningen av ditt anspråk fortskrider