Poniżej znajduje się lista produktów uprawniających do tej promocji.

W celu zakwalifikowania się do promocji musisz zakupić objęta promocją płytę główną oraz procesor Intel.

Proszę dokładnie sprawdzić warunki wymienione przez każdy produkt, ponieważ mogą one się różnic.

Produkty Objęte promocją

Intel® Core™ i7-7700K Processor

Intel® Core™ i5-7600K Processor

Intel® Core™ i3-7350K Processor

Intel® Core™ i7-7700K Processor with Intel® Optane™ Memory 16GB

Intel® Core™ i5-7600K Processor with Intel® Optane™ Memory 16GB

Intel® Core™ i3-7350K Processor with Intel® Optane™ Memory 16GB

Intel® Core™ i7-7700K Processor with Intel® Optane™ Memory 32GB

Intel® Core™ i5-7600K Processor with Intel® Optane™ Memory 32GB

Intel® Core™ i3-7350K Processor with Intel® Optane™ Memory 32GB