Najczęściej zadawane pytania

 Jak wziąć udział w tej promocji?

Kup zestaw promocyjny od współpracującego sprzedawcy podczas promocji, a następnie prześlij aplikację online po 30 dniach od zakupu."

Produkty objęte promocją opisano szczegółowo na stronie Zestawów objętych promocją..


 Ile razy można wziąć udział w tej promocji?

W okresie promocji jedna osoba może złożyć maksymalnie jeden (1) wniosek dotyczący Kwalifikującego się produktu.


Mojego produktu nie ma na liście produktów objętych promocją. Czy mogę wziąć udział w promocji?

Nagrody możemy zaoferować jedynie za zakup produktów objętych promocją wskazanych w sekcji Produkty objęte promocją na tej stronie internetowej.


 Jak przygotować dowód zakupu do przesłania podczas składania wniosku?

Kopia fizyczna/zakup w sklepie:

Jeśli dysponujesz skanerem, zeskanuj dowód zakupu i zapisz go na komputerze do przesłania.

Jeśli nie dysponujesz skanerem, zrób zdjęcie telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym lub tabletem. Aby przesłać dokument do komputera, możesz skorzystać z poczty e-mail lub połączenia USB. Jeśli wniosek składasz na tablecie, prześlij obraz z biblioteki zdjęć urządzenia.

Kopia cyfrowa/zakupy online:

Wydrukuj i zeskanuj, jak opisano w sekcji dotyczącej kopii fizycznej/zakupu w sklepie.

Zapisz dowód zakupu na komputerze do przesłania

Wykonaj zrzut ekranu z dowodem zakupu i zapisz go jako plik PDF lub JPEG na komputerze. Aby zapisać dowód zakupu jako plik JPEG, wklej zrzut ekranu do programu Microsoft Paint i zapisz dokument na komputerze jako plik JPEG.

Jeśli wniosek składasz na tablecie, wykonaj zrzut ekranu z dowodem zakupu i prześlij go do formularza zgłoszeniowego z biblioteki zdjęć w urządzeniu.

Ogólne wymagania dotyczące przesyłanych dokumentów:

Podczas skanowania lub robienia zdjęcia należy się upewnić, że wszystkie wymagane dane są wyraźnie widoczne. Rozmazane lub nieostre zdjęcie dowodu zakupu może spowodować nieuznanie wniosku.

Przesyłane dokumenty muszą być w formacie dokumentu PDF lub obrazu JPEG. Maksymalny rozmiar każdego dokumentu to 2 Mb.

W razie konieczności można przesłać kilka dokumentów. Wystarczy wybierać kolejne pliki i klikać przycisk przesyłania podczas składania wniosku.


 Dlaczego nie mogę wybrać daty zakupu?

Wynika to prawdopodobnie z jednej z poniższych przyczyn:

 • Przekroczono termin składania wniosków dla tej promocji
 • Data zakupu wypadła poza czasem trwania promocji
 • Zbyt wcześnie złożono wniosek dla tej promocji

Należy sprawdzić dowód zakupu, Regulamin tej promocji oraz okres składania wniosków.


 W jaki sposób przesłać dowód zakupu?

Przygotuj dokumenty, które chcesz wysłać, a następnie wykonaj poniższe kroki podczas składania wniosku:

Aby przesłać dokument(y), wybierz „Wybierz plik”, a następnie znajdź plik i kliknij „Otwórz”. Nazwa wybranego dokumentu zostanie wyświetlona na stronie internetowej. Sprawdź poprawność dokumentu, a następnie kliknij „Zapisz”.

Powtórz czynność, jeśli chcesz dodać więcej dokumentów. Dokumenty będą pojawiały się na liście w miarę dodawania. Jeżeli wybrałeś(-aś) niewłaściwy dokument, usuń go za pomocą przycisku usuwania (oznaczonego ikoną Kosza). Po zapisaniu wszystkich dokumentów wybierz „Dalej”.


 Jakie szczegóły płatności online muszę podać podczas składania wniosku online?

Należy podać poniższe informacje:

 • IBAN
 • BIC/Swift
 • Imię właściciela rachunku

 Wniosek został już przesłany. Co dalej?

Wniosek zostanie sprawdzony przez jednego z naszych pracowników z Promocyjnego biura obsługi klienta, a status wniosku zostanie przesłany do Ciebie w wiadomości e-mail. Będziemy Cię informować o statusie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail. Status wniosku można także sprawdzić za pomocą funkcji Śledzenia wniosku dostępnej na tej stronie.


 Wniosek został przesłany, ale nadal nie mam żadnych dalszych informacji. Co mam zrobić?

Sprawdź, czy na konto e-mail podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego dotarły wiadomości e-mail dotyczące promocji. Upewnij się, czy wiadomość e-mail nie trafiła do folderu z niechcianą pocztą lub spamem. Możesz też wykorzystać funkcję Modułu Śledzenia wniosku, dostępną na tej stronie internetowej.


 W skrzynce mam wiadomość e-mail o brakujących informacjach. Co to oznacza i co jeszcze muszę przesłać?

Sprawdź przesłaną przez nas wiadomość e-mail — być może przesłane przez Ciebie dane na dowodzie zakupu okazały się niewystarczające, aby przetworzyć wniosek.

Typowe przyczyny brakujących informacji:

 • Dowód zakupu był nieczytelny
 • Dowód zakupu nie zawierał zapłaconej kwoty, produktów lub nazwy sprzedawcy
 • Zamiast dowodu zakupu przesłano nieprawidłowy dokument
 • Przesłano potwierdzenie zamówienia, które nie zawiera informacji o zakupionych produktach. W takim przypadku prosimy o dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów – może to być dowód dostarczenia produktu lub faktura
 • Wprowadzony we wniosku numer seryjny jest niepoprawny
 • Wprowadzone dane bankowe nie pasują do danych osoby/firmy składającej wniosek

 Kiedy otrzymam nagrodę?

Twój zwrot gotówki zostanie przetworzony w ciągu 30 dni od zatwierdzenia wniosku, jak podano w Regulaminie promocji.


 Dlaczego nadal nie otrzymałem(-am) nagrody?

Jeśli masz wiadomość e-mail potwierdzającą przyznanie nagrody, sprawdź następujące informacje:

 • Terminy przyznawania nagród znajdują się w Regulaminie promocji
 • Sprawdź swoje wyciągi bankowe pod kątem kwoty nagrody, której oczekujesz
 • Jeśli nadal nie możesz zlokalizować płatności, skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy


W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z tą promocją nasz dział obsługi klienta udzieli wszelkiej możliwej pomocy.

Monitoruj mój wniosek

Monitoruj przebieg rozpatrywania wniosku, wprowadzając w tym miejscu jego numer i adres e-mail