Vedlegg 1 – Kampanjev

 1. Denne kampanjen er åpen for personer fra 18 år og oppover, bosatt i et av territoriene (som definert i tabell 3 nedenfor) med en gyldig bankkonto i lokal valuta i territoriet («deltaker»).

 2. Forutsatt fullstendig overholdelse av disse kampanjevilkårene («kampanjevilkår»), deltakere som foretar et kvalifiserende kjøp av et nytt (dvs. ikke brukt eller renovert) utvalgt hovedkort («kvalifiserende hovedkort») og én av de kvalifiserende prosessorenhetene («kvalifiserende prosessorenhet») (begge vist i tabell 1 og 2 nedenfor som «kvalifiserende produkter» og inkludert ytterligere B450-modeller i tabell 2 kun i Tier 2-territorier) i samme kjøp.

 3. Deltakere som kjøper et nytt (dvs. ikke brukt eller renovert) utvalgt kvalifiserende hovedkort og kvalifiserende prosessorenhet sammen i samme transaksjon i løpet av kampanjeperioden (et «kvalifiserende kjøp»), som kan inkludere ytterligere B450-modeller, men kun i «Tier 2»-territorier (et «Duo-kombinasjonssett»), kan være berettiget til å motta en variabel tilbakebetaling («belønning»).

 4. I tillegg til kvalifiserende kjøp av Duo-kombinasjonssett nevnt ovenfor, kan deltakere som samtidig kjøper et kabinett for å opprette en pakke (et «Trio-kombinasjonssett») i løpet av kampanjeperioden, kvalifisere for en økt belønning.

 5. Kampanjeperioden går fra 17. februar 2020 (00:01 lokal tid) til 17. mars 2020 (23:59 lokal tid).

 6. Deltakere som foretar et kvalifiserende kjøp og innfrir de andre kriteriene for et gyldig krav for å kvalifisere i henhold til kampanjevilkårene, skal være berettiget til å kreve tilbakebetalingen i lokal valuta (oppført nedenfor) tilsvarende beløp utstedt i euro vist i tabell 1 og 2, som tilsvarer deres kvalifiserende kjøp.

 7. Liste over land og tilsvarende valuta.

Valuta Territorier
GBP UK
PLZ PL
CZK CZ
CHF CH
SEK SE
NOK NO
USD TR
EUR Alle andre territorier
 1. For å være berettiget til å delta i kampanjen må deltakerne kjøpe begge eller alle sine utvalgte kvalifiserende produkter som individuelle komponenter fra en deltakende forhandler oppført i tabell 3.

Tabell 1 – Duo- og Trio-kombinasjonssett i alle territorier med tilbakebetalingsverdier i rødt

Group MSI Motherboard R9 3950X / R9 3900X / R7 3800X / R7 3700X SEKIRA GUNGNIR R5 3600X / R5 3600 SEKIRA GUNGNIR R5 3400G / R3 3200G SEKIRA GUNGNIR
X570 Enthusiast MEG X570 GODLIKE / Prestige X570 CREATION / MEG X570 ACE / MEG X570 Unify NOK 692 NOK 989 NOK 840 NOK 594 NOK 891 NOK 742 NOK 495 NOK 792 NOK 643
X570 Performance MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI / MPG X570 GAMING EDGE WIFI NOK 593 NOK 890 NOK 741 NOK 495 NOK 792 NOK 643 NOK 396 NOK 693 NOK 544
X570 Arsenal MPG X570 GAMING PLUS / MAG X570 TOMAHAWK WIFI / X570-A PRO NOK 495 NOK 792 NOK 643 NOK 397 NOK 694 NOK 545 NOK 298 NOK 595 NOK 446
X470 Performance X470 GAMING PRO MAX / X470 GAMING PLUS MAX NOK 593 NOK 890 NOK 741 NOK 495 NOK 792 NOK 643 NOK 396 NOK 693 NOK 544

Tabell 3 – Territorier og deltakende forhandlere

Territorium 
Tier 1 Tier 2 Deltakende forhandlere
Østerrike Italia Alle MSI-godkjente forhandlere av kvalifiserende produkter innenfor det relevante territoriet med unntak av eBay, Amazon Marketplace og andre tredjepartsselgeres markedsplasser som ikke er oppført på kampanjenettstedet.
Tyskland  Tsjekkia
Storbritannia Tyrkia
Irland 
Polen 
Spania
Frankrike
Sverige
Sveits
Portugal
Finland
Norge 
Danmark
 1. Etter å ha foretatt sitt kvalifiserende kjøp i løpet av kampanjeperioden, må deltakerne gå til https://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback både mellom 17. mars 2020 (00:01 – lokal tid) og 30. april 2020 (00:01 – lokal tid), og etter 30 dager der dag 1 er kjøpsdatoen som angitt på det relevante kjøpsbeviset («kravvindu») og oppgi den forespurte informasjonen, inkludert et gyldig kjøpsbevis for å registrere det kvalifiserende kjøpet («krav»). Krav som sendes inn utenfor kravvinduet, skal ikke være berettiget til belønning.

 2. Ved innsending og godkjenning av kravet vil deltakerne motta en e-post innen to virkedager etter kravinnsendingen som bekrefter godkjenning av kravet («kravvalidering»).

 3. Deltakerne kan foreta maksimalt ett krav, uavhengig av antall kvalifiserende kjøp som er gjort.

 4. Hvis et ufullstendig kravskjema eller et ikke-gyldig kjøpsbevis er sendt inn av deltakeren, sendes en e-postmelding som gir deltakeren mulighet til å sende inn de nødvendige elementene innen 14 kalenderdager etter at e-posten er sendt. Hvis det ikke mottas svar innen oppgitt tidsramme, vil kravet anses som ugyldig og avvist, og deltakeren skal ikke være berettiget til å motta noen belønning.

 5. Deltakeren skal motta en e-postbekreftelse av betalingen av den relevante belønningen via bankoverføring til bankkontoen oppgitt i løpet av kravprosessen. Slik betaling vil bli gjort innen 30 kalenderdager etter kravvalidering.

 6. Krav må kun sendes inn av deltakeren. Under ingen omstendigheter vil krav som sendes inn av en tredjepart på vegne av deltakeren, godtas. Slike krav vil bli avvist, og deltakeren skal ikke tillates å sende inn ytterligere krav.

 7. Arrangøren og administratoren (der det er aktuelt) forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å diskvalifisere krav de anser at ikke overholder disse kampanjevilkårene.

 8. Deltakeren skal være ansvarlig for sitt eget skatteansvar som oppstår som følge av deltakelse og/eller mottak av en belønning under denne kampanjen. Der det er noen gebyrer relatert til betalingen av belønningen (f.eks. bank- eller konverteringsgebyrer), skal slike avgifter være det fulle ansvaret til deltakeren. Verken arrangøren eller administratoren skal påta seg noe ansvar for betalingen av slike gebyrer.

 9. Arrangøren og administratoren skal ha rett til å gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for å beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, inkludert, men ikke begrenset til, å kreve videre verifisering fra en deltaker i forbindelse med kjøpsbevis, deltakerens identitet og andre relevante opplysninger for deltakeren.

 10. Hvis en deltaker returnerer én eller begge kvalifiserende produkter etter å ha sendt inn et krav, vil kravet bli ansett som ugyldig og annullert.

 11. Der belønningen betales i en annen valuta enn euro eller GBP, forbeholder arrangøren og administratoren seg retten til å endre belønningsbeløpet som skyldes deltakeren i tråd med den siste valutakursen som er tilgjengelig på tidspunktet for slik betaling.

 12. Deltakere som har spørsmål knyttet til denne kampanjen, bør gå til støttesiden «Kontakt oss» under https://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback, fylle ut og sende inn «Kontaktskjemaet».

 13. Arrangør:

Micro-Star Int’l Co., Ltd. («MSI»)

No. 69, Lide St., Zhonghe Dist.,

New Taipei City

235 Taiwan

 1. Opia Limited (administrator) kjører denne kampanjen på vegne av arrangøren.

 2. Personvernerklæring. Vi kan be deg om informasjon under kampanjeregistrerings- og produktregistreringsprosessen som kan, som relevant, inkludere, uten begrensning, e-post, navn, produktserienummer, innløsningskode, kjøpsinformasjon og annen frivillig informasjon du oppgir. I tillegg kan vi indirekte samle inn informasjon fra deg via informasjonskapsler eller innebygd analyse for nettsteder. Informasjonen vi samler inn, vil bli brukt på følgende måte: for å kjøre denne kampanjen, for å bekrefte din berettigelse, for å kontakte deg om nødvendig, for å sikre at premien(e) kan sendes til deg, for å lagre registrerte produktdata så lenge et pågående forhold eksisterer mellom oss (f.eks. når du bruker tjenestene våre, for eksempel garanti, eDM-meldinger osv.), og til å brukes utelukkende for interne markedsstudier for utvikling av bedre produkter og tjenester. Informasjonen din vil ikke bli delt med tredjeparter, unntatt: i) til tredjepartsbehandlere, for eksempel våre leverandører av Internett-tjeneste og nettsted for at vi skal kunne utføre denne kampanjen; eller ii) når du rapporterer eller svarer på faktiske eller mistenkte brudd på gjeldende lover til juridiske og regulerende myndigheter, for eksempel domstoler eller politiet i den utstrekning det er nødvendig.

På grunn av den internasjonale naturen til virksomheten vår overfører vi informasjon innenfor MSI-konsernet, og til tredjeparter som nevnt ovenfor, i forbindelse med formålet som er angitt i disse vilkårene og betingelsene. Vi kan derfor overføre informasjon til land som kan ha andre lover og krav for overholdelse av personvern enn de som gjelder i landet du befinner deg i.

Ytterligere informasjon om hvordan informasjonen din kan brukes og behandles, er beskrevet i MSIs personvernerklæring, tilgjengelig på https://www.msi.com/page/privacy-policy.MSIs personvernerklæring utgjør en del av disse vilkårene og betingelsene, og er herved inkorporert ved referanse med full kraft og effekt.

 1. eDM-abonnement. Du kan bli bedt om å bli med i MSIs eDM-e-postliste for å motta produktnyheter og tjenesteoppdateringer fra MSI. Hvis du ikke ønsker å abonnere på denne listen, må du ikke merke av i avmerkingsboksen som heter Abonner eller lignende.

 2. Deltakerens lisens. For ethvert materiale du gir oss for denne kampanjen, inkludert, uten begrensninger, bilder, videoer, anmeldelser, innhold, kommentarer, tilbakemeldinger og skriftlig materiale, som relevant (samlet kalt «innsendte materialer»), gir du herved MSI og dets verdensomspennende datterselskaper en evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, fullt betalt, verdensomspennende, underlisensierbar lisens til å bruke, reprodusere, kopiere, distribuere, lage avledede arbeider av, offentlig vise og utføre, og på annen måte bruke eller utnytte de innsendte materialene på enhver juridisk måte som er rimelig bestemt av MSI og underlagt MSIs personvernerklæring.

 3. Deltakerens representasjon og garantier. Du bekrefter herved og garanterer at:

i. Informasjonen du har oppgitt, er nøyaktig og sann;

ii. Du har full myndighet, kapasitet, evne og rett til å registrere deg for denne kampanjen, og gjøre den nødvendige lisensbevilgningen, representasjonen og garantiene i henhold til disse vilkårene og betingelsene;

iii. Du har skaffet deg og vil opprettholde all relevant godkjenning, samtykke, tillatelser, lisenser og fritak som er nødvendig for å gi lisensene angitt ovenfor, til MSI og dets datterselskaper; og

iv. Du har overholdt alle gjeldende lover ved å registrere deg for denne kampanjen.

 1. Deltakerens skadesløsholdelse. Deltakerne skal forsvare, beskytte og holde skadesløs MSI, dets tilknyttede selskaper og etterfølgere, formyndere, direktører og agenter, fra og mot alle forpliktelser, skader, dommer, kostnader, utgifter og gebyrer (inkludert rimelige advokathonorarer) som følge av krav, etterforskning, søksmål eller andre juridiske eller administrative tiltak av tredjeparter som oppstår som følge av eller relatert til et faktisk eller påstått brudd av deltakeren av eventuelle representasjoner, garantier, forpliktelser i disse vilkårene og betingelsene.

 2. Deltakerens anerkjennelse og samtykke. Du erkjenner og samtykker herved i at:

 • MSI forbeholder seg den eneste og skjønnsmessige retten:

  1. til å fastslå, på et endelig og avgjørende grunnlag, om en deltaker har fullført kampanjekravene i god tro. For illustrerende formål, uten å begrense andre vilkår, kan MSI diskvalifisere deltakere: a) hvis kampanjeregistrering eller produktregistrering er ufullstendig, b) hvis krav til kampanjeberettigelse, for eksempel gjeldende produktlinje eller regionale restriksjoner, ikke oppfylles, c) hvis de oppgitte dokumentene er forfalsket, falske eller ugyldige, d) hvis automatiserte koder, skript, plugin-moduler eller andre metoder ble brukt til å melde seg på eller fullføre kampanjeregistreringen, e) hvis deltaker ikke har juridisk kapasitet til å registrere seg for denne kampanjen, eller f) hvis kriminelle eller ulovlige handlinger er begått eller angivelig begått for å registrere seg for denne kampanjen;

  2. til å erstatte premien med elementer av lignende verdi uten forvarsel med fremtidig effekt;

  3. til å variere, slette eller tilføye noe til noen av disse vilkårene og betingelsene uten forutgående varsel;

 • MSI er ikke ansvarlig og påtar seg ikke noe ansvar overfor noen person for tap, misnøye eller skade som oppstår som følge av premien, og bruk av denne. Vinnerne skal ikke fremsette noen krav mot MSI;

 • MSI fraskriver seg alt ansvar for forsinkelser, feilleveringer, tap eller feil ved levering av vinnervarselet på grunn av mekaniske, tekniske, elektroniske, kommunikasjons-, telefon-, datamaskin-, maskinvare-, Internett- eller programvarefeil, funksjonsfeil eller svikt av noe slag. I en slik eventualitet fraskriver vinneren betingelsesløst sin rett til premien og eventuell tilknyttet kompensasjon.

 1. Utelukkelse av MSI-garantier. MSI-PREMIE(R) ELLER BELØNNINGER LEVERES «SOM DEN/DE ER» UTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOE SLAG, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, UKRENKELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

 2. Ansvarsbegrensning. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, SKAL MSI IKKE HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG PÅ GRUNN AV EVENTUELLE KRAV (UAVHENGIG AV TEORIEN OM ERSTATNINGSANSVAR, ENTEN BASERT PÅ PRINSIPPENE FOR KONTRAKT, GARANTI, UAKTSOMHET ELLER ANNEN TORT, BRUDD PÅ EVENTUELLE LOVBESTEMTE PLIKTER ELLER ANNET) FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER, ERSTATNING FOR OPPFYLLELSESINTERESSE, INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER STRAFFESKADER, ENTEN DE KAN FORUTSES ELLER IKKE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, INNTEKT, GOODWILL ELLER UTSKIFTINGSKOSTNADER.

 3. Diverse. Disse vilkårene og betingelsene styres og tolkes av lovene i England og Wales, uavhengig av prinsipper om rettskonflikt, og alle tvister som oppstår fra kampanjen og disse vilkårene, skal avgjøres av domstolene i England og Wales. Alle bestemmelser som ikke godkjennes av en kompetent domstol, skal fjernes, og de gjenværende vilkårene og betingelsene vil forbli i full kraft og effekt. Unnlatelse av MSI til å håndheve en rett under disse vilkårene og betingelsene skal ikke anses å være en fraskrivelse. MSI skal ikke holdes ansvarlig for noen som helst unnlatelse av utførelse på grunn av omstendigheter utenfor selskapets rimelige kontroll. Disse vilkårene og betingelsene skal ikke tildeles eller på annen måte overføres av deg til noen annen tredjepart; alle uautoriserte tildelinger er ugyldige. Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom partene med tanke på kampanjen, og erstatter eventuelle tidligere avtaler, kommunikasjon, representasjoner eller diskusjoner, muntlige eller på annen måte.

Kravsporing

Spor status for kravet ved å angi kravnummeret og e-postadressen