Kampagnevilkår

 1. Denne kampagne er åben for personer, der er 18 år eller ældre og bosiddende i et af områderne (som defineret i tabel 3 nedenfor), og som har en gyldig bankkonto i den lokale valuta inden for området ("deltager").

 2. Under forudsætning af fuld overholdelse af kampagnens vilkår og betingelser ("kampagnevilkår") for deltagere, der foretager et kvalificerende køb af et nyt (dvs. ikke et brugt eller istandsat) udvalgt bundkort "kvalificerende bundkort" og et af de kvalificerende CPU'er "kvalificerende CPU" (begge er vist i tabel 1 og 2 nedenfor som "kvalificerende produkter", inklusive de ekstra B450-modeller, der er vist i tabel 2, og som kun gælder for gruppe 2-områder) i samme transaktion.

 3. Deltagere, der køber et nyt (dvs. ikke et brugt eller istandsat) udvalgt kvalificerende bundkort og kvalificerende CPU samlet i samme transaktion i løbet af kampagneperioden (et "kvalificerende køb"), som kan omfatte ekstra B450-modeller, men kun i "gruppe 2"-områder (et "duokombinationssæt"), kan være berettiget til at modtage en variabel tilbagebetalingsbelønning ("belønning").

 4. Ud over det kvalificerende køb, hvad angår duokombinationssættet, der er nævnt ovenfor, kan deltagere, der samtidig køber et kabinet med henblik på at samle en pakke (et "triokombinationssæt") i løbet af kampagneperioden, være berettiget til en større belønning.

 5. Kampagneperioden løber mellem den 17. februar 2020 (00.01 lokal tid) og den 17. marts 2020 (23.59 – lokal tid).

 6. Deltagere, der foretager et kvalificerende køb og opfylder de øvrige kriterier for en gyldig ansøgning, hvad angår kvalificering i henhold til kampagnevilkårene, er berettiget til at anmode om tilbagebetalingsbelønningen i deres lokale valuta (som anført nedenfor), som svarer til de beløb, der er denomineret i EUR i tabel 1 og 2 herunder i overensstemmelse med deres kvalificerende køb.

 7. Liste over lande og tilsvarende valutaer.

Valuta Områder
GBP Storbritannien
PLZ PL
CZK CZ
CHF CH
SEK SE
NOK NO
USD TR
EUR Alle andre områder
 1. For at være kvalificeret til at deltage i kampagnen skal deltagerne købe begge eller alle deres valgte kvalificerende produkter som individuelle komponenter hos en af de deltagende forhandlere, der er angivet i tabel 3.

Tabel 1 – Duo- og triokombinationssæt i alle områder med værdien af tilbagebetalingsbelønningen i rødt

Group MSI Motherboard R9 3950X / R9 3900X / R7 3800X / R7 3700X SEKIRA GUNGNIR R5 3600X / R5 3600 SEKIRA GUNGNIR R5 3400G / R3 3200G SEKIRA GUNGNIR
X570 Enthusiast MEG X570 GODLIKE / Prestige X570 CREATION / MEG X570 ACE / MEG X570 Unify € 70 € 100 € 85 € 60 € 90 € 75 € 50 € 80 € 65
X570 Performance MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI / MPG X570 GAMING EDGE WIFI € 60 € 90 € 75 € 50 € 80 € 65 € 40 € 70 € 55
X570 Arsenal MPG X570 GAMING PLUS / MAG X570 TOMAHAWK WIFI / X570-A PRO € 50 € 80 € 65 € 40 € 70 € 55 € 30 € 60 € 45
X470 Performance X470 GAMING PRO MAX / X470 GAMING PLUS MAX € 60 € 90 € 75 € 50 € 80 € 65 € 40 € 70 € 55

Tabel 3 – Territorier og deltagende forhandlere

Område 
Gruppe 1 Gruppe 2 Deltagende forhandlere
Østrig Italien  Alle MSI-godkendte forhandlere af kvalificerende produkter inden for det relevante område med undtagelse af eBay, Amazon Marketplace og andre salgssteder for tredjepartssælgere, der ikke er anført på kampagnewebstedet.
Tyskland  Tjekkiet
Storbritannien Tyrkiet
Irland 
Polen 
Spanien
Frankrig
Sverige
Schweiz
Portugal
Finland
Norge 
Danmark
 1. Når deltagere har foretaget deres kvalificerende køb i løbet af kampagneperioden, skal de besøge https://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback både mellem den 17. marts 2020 (00.01 – lokal tid) og den 30. april 2020 (00.01 – lokal tid) og efter 30 dage, hvor første dag er købsdatoen, som er anført på det relevante købsbevis ("ansøgningsperiode"), og anføre de påkrævede oplysninger, herunder et gyldigt købsbevis, for at registrere deres kvalificerende køb ("ansøgning"). Ansøgninger, der er indsendt uden for ansøgningsperioden, er ikke gyldige i forhold til at modtage en belønning.

 2. Efter indsendelse og godkendelse af ansøgningen modtager deltagere en e-mail inden for to hverdage, efter at den indsendte ansøgning er blevet godkendt ("godkendelse af ansøgning").

 3. Deltagere må kun indsende én ansøgning, uanset hvor mange kvalificerende køb de har foretaget.

 4. Hvis deltageren sender en ufuldstændig ansøgningsformular eller et ugyldigt købsbevis, modtager deltageren en meddelelse pr. e-mail, så han eller hun har mulighed for at indsende de påkrævede oplysninger inden for en frist på 14 dage fra afsendelse af e-mailen. Hvis der ikke modtages noget svar inden for den nævnte tidsfrist, vil anmodningen blive anset for at være ugyldig og afvist, og deltageren er ikke berettiget til at modtage bonus.

 5. Deltageren modtager en e-mail med bekræftelse på udbetaling af den relevante belønning pr. bankoverførsel til den bankkonto, der blev anført under ansøgningsprocessen. Denne udbetaling foretages inden for 30 kalenderdage efter godkendelse af ansøgningen.

 6. Ansøgninger må kun fremsendes af deltageren. Anmodninger indsendt af tredjeparter på vegne af deltageren vil under ingen omstændigheder blive accepteret. Sådanne anmodninger vil blive afvist, og deltageren vil ikke have tilladelse til at indsende yderligere anmodninger.

 7. Arrangøren og administratoren (hvis relevant) forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise ansøgninger, som de ikke mener overholder disse kampagnevilkår.

 8. Deltageren er ansvarlig for personlige skattemæssige forpligtelser, der måtte opstå som følge af deltagelse og/eller modtagelse af enhver belønning i henhold til denne kampagne. Hvis der pålægges gebyrer i forbindelse med udbetaling af belønningen (f.eks. bank- eller omregningsgebyrer), påtager deltageren sig det fulde ansvar for disse gebyrer. Hverken arrangøren eller administratoren påtager sig noget ansvar for betaling af disse gebyrer.

 9. Arrangøren og administratoren har ret til at træffe foranstaltninger, som kan være nødvendige for at beskytte sig mod svigagtige eller ugyldige ansøgninger, herunder, men ikke begrænset til, at bede deltageren om yderligere verificering af købsbevis og identitet samt andre relevante oplysninger om deltageren.

 10. Hvis deltageren returnerer det ene eller begge kvalificerende produkt(er) efter indsendelse af en ansøgning, anses ansøgningen for at være ugyldig og annulleres.

 11. Hvis belønningen udbetales i en anden valuta end EUR eller GBP, forbeholder arrangøren og administratoren sig ret til at ændre det belønningsbeløb, der skal udbetales til deltageren, i overensstemmelse med den seneste valutakurs, der er til rådighed på tidspunktet for udbetalingen.

 12. Deltagere, der har spørgsmål til kampagnen, kan besøge supportsiden "Kontakt os" på https://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback, hvor de kan udfylde og indsende "Formularen Kontakt os".

 13. Arrangør:

Micro-Star Int’l Co., Ltd. ("MSI")

No. 69, Lide St., Zhonghe Dist.,

New Taipei City

235 Taiwan

 1. Opia Limited (administrator) varetager kampagnen på vegne af arrangøren.

 2. Fortrolighedspolitik. Vi kan bede dig om oplysninger i forbindelse med kampagnetilmeldings- og produktregistreringsprocessen, som uden begrænsning kan omfatte e-mailadresse, navn, produktserienummer, indløsningskode, købsoplysninger og andre frivillige oplysninger, som du angiver (hvis relevant). Derudover kan vi indirekte indsamle oplysninger om dig vha. cookies eller integrerede webstedsanalyser. De indsamlede oplysninger anvendes til at varetage denne kampagne, bekræfte din berettigelse til deltagelse og kontakte dig, hvis det er nødvendigt for at sikre, at præmien/-erne kan sendes til dig, samt opbevare registrerede produktdata, så længe der eksisterer en vedvarende relation mellem os (eksempelvis når du bruger vores tjenester, f.eks. garanti, eDM-meddelelser osv.), og desuden udelukkende til interne markedsundersøgelser med henblik på udvikling af bedre produkter og tjenester. Dine oplysninger deles ikke med tredjeparter med undtagelse af: i) tredjepartsudbydere som f.eks. vores internet- og webstedsudbydere, så vi kan gennemføre denne kampagne, eller ii) når der indberettes eller kommunikeres angående faktiske overtrædelser eller mistanke om overtrædelser til juridiske myndigheder og tilsynsmyndigheder, f.eks. retsinstanser eller politiet i det omfang, det er nødvendigt.

På grund af vores virksomheds internationale karakter videreformidler vi oplysninger inden for MSI-koncernen og til tredjeparter som nævnt oven for med henblik på at opfylde det formål, der er fremsat i disse vilkår og betingelser. Vi kan derfor videreformidle oplysninger til lande, der kan have andre love og krav til overholdelse af databeskyttelse end de love og krav, der gælder i det land, du befinder dig i.

Du kan læse mere om, hvordan dine oplysninger anvendes og behandles i MSI's fortrolighedspolitik, som findes på https://www.msi.com/page/privacy-policy.MSI's fortrolighedspolitik udgør en del af disse vilkår og betingelser og er hermed inkorporeret gennem henvisning med fuld gyldighed og virkning.

 1. eDM-abonnement. Du kan blive bedt om at tilmelde dig MSI's e-mailliste til eDM for at modtage produktnyheder eller tjenesteopdateringer, der vedrører MSI. Hvis du ikke ønsker at abonnere på denne liste, skal du undlade at markere det relevante afkrydsningsfelt.

 2. Deltagerlicens. For så vidt angår materiale, som du forsyner os med til denne kampagne, herunder uden begrænsninger, billeder, videoer, anmeldelser, indhold, kommentarer, feedback og skriftligt materiale, hvis relevant (samlet kaldet "indsendt materiale"), giver du hermed MSI og dets verdensomspændende datterselskaber en permanent, uigenkaldelig, royaltyfri, fuldt betalt, verdensomspændende og underlicenserbar licens til at bruge, reproducere, kopiere, distribuere, udfærdige afledte værker af, offentligt fremvise og udføre og på anden vis anvende eller udnytte det indsendte materiale i enhver juridisk henseende, der med rimelighed besluttes af MSI i overensstemmelse med MSI's fortrolighedspolitik.

 3. Deltagers erklæringer og garantier. Du erklærer og garanterer hermed, at:

i. de angivne oplysninger er korrekte og sande

ii. du har fuld autoritet, kapacitet, beføjelse og ret til at tilmelde dig til denne kampagne og foretage den påkrævede licenstildeling samt fremsætte erklæringer og garantier i henhold til disse vilkår og betingelser

iii. du har indhentet og vil opretholde alle gældende godkendelser, samtykker, tilladelser, licenser og fraskrivelser, der er nødvendige for at tildele de ovenfor anførte licenser til MSI og dennes datterselskaber, og

iv. du har overholdt alle gældende love, når du tilmelder dig denne kampagne.

 1. Skadesløsholdelse af deltager. Deltagere skal beskytte, skadesløsholde og friholde MSI, dets associerede selskaber og efterfølgere, erhververe, direktører og agenter fra og mod ethvert erstatningsansvar, skader, domme, omkostninger, udgifter og gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer) som følge af eventuelle krav, undersøgelser, retstvister eller andre juridiske eller administrative tiltag fra tredjeparter, som opstår som følge af eller i forbindelse med en reel eller påstået overtrædelse begået af deltageren af eventuelle erklæringer, garantier og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

 2. Bekræftelse og samtykke fra deltager. Du bekræfter og accepterer hermed, at:

 • MSI forbeholder sig en eksklusiv og skønsmæssig ret:

  1. til på et endeligt og fuldgyldigt grundlag at beslutte, om en deltager har opfyldt kampagnens krav i god tro. Som et eksempel kan MSI uden at indskrænke andre vilkår afvise deltagere: a) hvis kampagnetilmeldingen eller produktregistreringen er ufuldstændig b) hvis krav til egnethed til kampagnen, f.eks. gældende produktsortiment eller regionale begrænsninger, ikke er opfyldt c) hvis de leverede dokumenter er falske, svigagtige eller ugyldige d) hvis automatiske koder, scripts, plugins eller andre metoder blev anvendt til at tilmelde sig eller gennemføre kampagnetilmeldingen e) hvis deltageren ikke har retsevne til at tilmelde sig denne kampagne, eller f) hvis der begås eller angiveligt begås kriminelle eller ulovlige handlinger i forhold til at tilmelde sig denne kampagne

  2. til at erstatte præmien med genstande af lignende værdi uden forudgående varsel med fremadrettet virkning

  3. til at ændre, slette eller tilføje til disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel

 • MSI ikke er ansvarlig og ikke påtager sig noget ansvar over for nogen person for tab, utilfredshed eller skader, der opstår som følge af præmien og anvendelsen heraf. Vinderne må ikke fremsætte krav mod MSI

 • MSI fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelser, fejllevering, tab eller manglende levering af vindermeddelelsen på grund af mekaniske, tekniske, elektroniske og kommunikative fejl eller telefon-, computer-, hardware-, internet-, software- og funktionsfejl eller andre fejl af enhver art. I et sådant tilfælde giver vinderen ubetinget afkald på sin ret til præmien og eventuel tilknyttet kompensation.

 1. Undtagelser i forbindelse med MSI-garantier. MSI-PRÆMIE(R) ELLER BELØNNINGER LEVERES "I FORHÅNDENVÆRENDE STAND" UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

 2. Ansvarsbegrænsning. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER MSI IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG, HVAD ANGÅR ERSTATNINGSKRAV (UANSET TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET ER BASERET PÅ KONTRAKTPRINCIPPER, GARANTI, FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN SKADEGØRENDE HANDLING, OVERTRÆDELSE AF EN LOVFÆSTET FORPLIGTELSE ELLER PÅ ANDEN VIS) FOR ENHVER SÆRLIG, AFHÆNGIG, INDIREKTE, TILFÆLDIG ELLER EKSEMPLARISK SKADE, FØLGESKADE ELLER SKADE FORBUNDET MED PØNALT BETINGET ERSTATNINGSANSVAR, UANSET OM DEN ER FORUDSIGELIG ELLER EJ, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT FORTJENESTE, INDTÆGTER, GOODWILL ELLER OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING.

 3. Diverse. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales, uanset lovkonfliktprincipper, og alle tvister, der opstår som følge af kampagnen og disse vilkår, skal afgøres af domstolene i England og Wales. Enhver bestemmelse, der omstødes af en kompetent domstol, skal slettes, og de resterende vilkår og betingelser vil fortsat have fuld gyldighed og virkning. Hvis MSI undlader at håndhæve en rettighed i henhold til disse vilkår og betingelser, anses det ikke for at være et rettighedsafkald. MSI er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse som følge af omstændigheder, der ligger uden for deres rimelige kontrol. Disse vilkår og betingelser må ikke overdrages eller på anden vis overføres af dig til andre tredjeparter. Alle uautoriserede overdragelser er ugyldige. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem parterne i forbindelse med kampagnen og erstatter alle tidligere aftaler, meddelelser, erklæringer eller drøftelser, mundtlige eller på anden vis.

Spor min ansøgning

Se status for din ansøgning ved at indtaste dit ansøgelses-ID og din e-mailadresse