Smluvní podmínky trvání akce Cashback společnosti Micro-Star International Co., Ltd („MSI“) (trvání akce):
 1. Doba trvání akce platí pro nově zakoupené produkty, které jsou uvedeny v části Vybrané produkty na této webové stránce. Na této stránce jsou také uvedeny data trvání akce, maximální počet povolených žádostí, pravidla pro účastníky a prodejce a úroveň odměny.
 2. V souladu s těmito smluvními podmínkami mohou zákazníci žádat odpovídající cashback odměnu (Odměna) po zakoupení požadovaného Vybraného produktu během doby akce, jak je uvedeno na Qualifying Products. Kompletní informace naleznete na webových stránkách.
 3. Tato akce je otevřena jednotlivcům s trvalým bydlištěm v Norsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Španělsku, Itálii, Dánsku, Švédsku, Lotyšsku, České republice, Turecku, Belgii, Bulharsku, Finsku a Portugalsku. Aby vznikl nárok na Cashback, musí být nákupy Vybraných produktů provedeny v rámci stejné transakce u kvalifikovaného prodejce. Veškeré nákupy musí být provedeny v zemi trvalého pobytu.
 4. Tato akce není k dispozici pro zaměstnance společnosti MSI nebo dalších výrobců, jejichž produkty jsou v této akci zahrnuty, jejich mateřských společností, filiálek, dceřiných společností, reklamní agenty a agentury, jejich zástupce, velkoobchodníky, distributory, zaměstnance prodejců, prodejce, účastnící se dodavatele a všechny ostatní, kteří jsou s touto akcí spojeni a nejbližší příbuzné osoby uvedených výše.
 5. Akce trvá do vyprodání zásob a lze ji s budoucí účinností kdykoliv ukončit.
 6. Kompletní a platnou žádost je třeba odevzdat nejdříve po uplynutí třiceti (30) dnů a nejpozději po uplynutí doby šedesáti (60) dnů, která vždy začínají plynout od data nákupu uvedeného na účtence nebo faktuře. Datum nákupu uvedený na dokladu o zakoupení je první dnem (1). Pokud jsou žádosti podány před, nebo po této době, budou považovány za neplatné.
 7. Chcete-li podat žádost, jděte na msi-promotions.com a vyplňte formulář žádosti, poté budete vyzváni, abyste vyplnili informace o nákupu a nehráli kopii dokladu o nákupu. K využití všechny možných služeb, musíte se seznámit a souhlasit se smluvními podmínkami.
 8. Jakmile obdržíme vaši žádost, zašleme vám potvrzení o přijetí a váš e-mail s adresy help@msi-promotions.com, kde bude uvedeno, zda byla žádost platná nebo ne. Pokud žadatel neobdrží e-mail o přijetí žádosti, je povinností žadatele kontaktovat zástupce prostřednictvím adresy výše, a to do sedmi (7) dnů po odeslání žádostí.
 9. V případě splnění podmínek vám bude odměna vyplacena bankovním převodem v místní měně. Platby jsou většinou poukazovány do 30 dnů po schválení žádosti.
 10. Pokud obdržíme nekompletní formulář žádosti nebo neuznaný doklad o nákupu, upozorníme vás e-mailem a poskytneme vám příležitost dodat požadované položky do sedmi (7) dnů od odeslání e-mailu. Pokud neobdržíme odpověď do sedmi (7) dnů, žádost o odměnu bude zamítnuta.
 11. Žádosti mohou podávat pouze koncoví spotřebitelé. Prodejci nemohou podávat žádosti jménem zákazníků. Celkový počet povolených žádostí jsou dvě (2). Tento počet se týká žádostí na jednotlivce nebo domácnost během trvání akce. Tato akce není otevřena podnikatelským subjektům.
 12. MSI si vyhrazuje právo změnit Vybrané produkty. Ověřte si prosím oproti datu faktury online nebo si prohlídněte všechny nabídky online, abyste se dozvěděli, které nabídky jsou k dispozici. Podrobné informace naleznete na msi-promotions.com.
 13. Tato akce platí pro zákazníky, kteří si zakoupili Vybraný produkt jako samostatnou součást nebo část předem postaveného systému, jsou-li Vybrané produkty jasně uvedeny na faktuře a zakoupeny v rámci stejné transakce.
 14. Odměna obsahuje veškeré daně a bankovní poplatky za převod. Pokud tato platba představuje zdanitelnou výhodu, veškeré daňové závazky nese příjemce.
 15. Pokud dojde v době akce z libovolného důvodu k vrácení nebo výměně Vybraného produktu a pokud žádost nebyla vyplacena, původní žádost se stane neplatnou a budete muset podat žádost znova na základě objednávky na výměnu. Pokud dojde k vrácení nebo výměně Vybraného produktu poté, co byla žádost přijata a proplacena, může si společnost MSI, zcela na základě vlastního uvážení, vyžádat vracení odměny. Cashback nelze garantovat účastníkům, kteří:

  1. nezakoupili Vybraný produkt během trvání akce,
  2. nevyplnili žádost,
  3. nepředložili doklad o nákupu,
  4. nepodali žádost online nebo na adresu uvedenou ve formuláři v době mezi 30 a 60 dny od data nákupu, nedodrželi tyto podmínky.
 16. Společnost MSI si vyhrazuje právo vyřadit neúplné, pozměněné nebo nečitelné žádosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za podání, která se ztratila nebo byla doručená pozdě, poničená, nesprávnému příjemci, nebo byla zpožděna poštou nebo nebyla opatřena známkou dostatečné hodnoty. Doklad o odeslání nelze akceptovat jako doklad o doručení.
 17. Společnost MSI neodpovídá ani neručí za žádné technické selhání, ani za selhání hardwaru, softwaru, serveru, webových stránek nebo za jiné selhání nebo poškození jakéhokoliv druhu rozsahu, ve kterém znemožňují nebo ztěžují účastníkovi účastnit se akce. Doklad o odeslání nelze akceptovat jako doklad o příjmu.
 18. Společnost MSI si vyhrazuje právo všechny požadavky přezkoumat, aby se ujistila, zda byly dodrženy Smluvní podmínky během trvání akce, a požadovat dodatečné informace ohledně všech žádostí a podpůrných dokumentů.
 19. Berete na vědomí, že jste výlučně odpovědní za informace nebo dokumentaci, kterou nahrajete, vložíte, přesunete nebo poskytnete na tuto webovou stránku za účelem podání žádosti („Dokumentace“). Jakmile nahrajete, přenesete, vložíte nebo poskytnete Dokumentaci na tyto webové stránky, udělujete společnosti MSI, jejím pobočkám a dceřiným společnostem, celosvětové, nevýhradní, neodvolatelné, bezplatné, přenosné, sublicencovatelné právo propagovat a distribuovat Dokumentaci nebo její část v libovolném mediálním formátu a libovolným způsobem, včetně možnosti ji reprodukovat, vysílat, upravovat, distribuovat nebo jinak používat, a Dokumentace nebude navrácena. Pokud nemáte pro výše uvedené právo oprávnění, nenahrávejte, nepřenášejte, nevkládejte nebo neposkytujte Dokumentaci na tyto webové stránky. Poskytnutí nepravdivé, nesprávné, zavádějící nebo podvodné dokumentace může vést k diskvalifikaci z této akce a budoucích promočních akcí společnosti MSI a důsledkem může být i trestní stíhání předkladatele žádosti.
 20. Rozhodnutí společnosti MSI ve všech aspektech akce jsou konečné a závazné.
 21. MSI si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit nebo zrušit podmínky této nabídky.
 22. Korespondenční adresa je: MSI Cashback, PO Box 523, Gateshed, NE8 9EN.
 23. Otázky ohledně stavu žádostí zasílejte prosím na e-mailovou adresu: help@msi-promotions.com nebo volejte mezi 09.00 – 17.00 od pondělí do pátku. Pořadatel: Micro-Star International Co., Ltd, No. 69, Lide St, Zhonghe Dist, New Taipei City 235, Taiwan (Klient). Na tuto adresu příspěvky neposílejte, nebudeme na ně reagovat.