Podmínky akce

 1. Této promoakce se mohou zúčastnit jednotlivci ve věku 18 let a více, kteří mají stále bydliště na jednom z území (definovaných v níže se nacházející tabulce 3) a platný bankovní účet v místní měně („Účastník“).

 2. Účastníci, kteří učiní v rámci té samé transakce kvalifikovaný nákup nové (tj. nepoužité nebo nerepasované) vybrané základní desky „kvalifikované ZD“ a jednoho z kvalifikovaných procesorů „kvalifikovaný CPU“ (obě položky jsou v níže se nacházejících tabulkách 1 a 2 označené jako „kvalifikované produkty“ a na územích 2. úrovně v tabulce 2 navíc zahrnují modely B450), plně podléhají smluvním podmínkám promoakce („podmínky akce“).

 3. Účastníci, kteří si v průběhu promoční doby v rámci té samé transakce zakoupí novou (tj. nepoužitou nebo nerepasovanou) vybranou kvalifikovanou ZD a kvalifikovaný CPU („kvalifikovaný nákup“), jež může na územích „2. stupně“ zahrnovat navíc modely B450, („dvojkombinace“), mohou mít nárok na obdržení cashbacku („odměna“).

 4. Kromě výše zmíněného kvalifikovaného nákupu dvojkombinace se mohou kvalifikovat účastníci, kteří v promoční době současně zakoupí počítačovou skříň a vytvoří tak balík („trojkombinace“). Tito účastníci mohou mít nárok na vyšší odměnu.

 5. Promoční doba trvá od 17. února 2020 (00:01 místního času) do 17. března 2020 (23:59 místního času).

 6. Účastníci, kteří učiní kvalifikovaný nákup a splní další kritéria akce nutná pro kvalifikaci platné žádosti podle podmínek akce, jsou oprávněni žádat o odměnu v podobě cashbacku v místní měně (řazené v seznamu níže), která se rovná částce denominované v eurech. Částky jsou řazené v tabulkách 1 a 2 dle kvalifikovaného nákupu.

 7. Seznam zemí a odpovídajících měn.

Měna Území
GBP UK
PLZ PL
CZK CZ
CHF CH
SEK SE
NOK NO
USD TR
EUR Všechna další území
 1. Účastník se smí promoakce zúčastnit tehdy, když si zakoupí oba či všechny vybrané kvalifikované produkty jako jednotlivé součástky od účastnícího se prodejce. Seznam prodejců se nachází v tabulce 3.

Tabulka 1 – dvojkombinace a trojkombinace na všech územích s částkami odměny v podobě cashbacku v červené barvě

Group MSI Motherboard R9 3950X / R9 3900X / R7 3800X / R7 3700X SEKIRA GUNGNIR R5 3600X / R5 3600 SEKIRA GUNGNIR R5 3400G / R3 3200G SEKIRA GUNGNIR
X570 Enthusiast MEG X570 GODLIKE / Prestige X570 CREATION / MEG X570 ACE / MEG X570 Unify CZK 1,760 CZK 2,515 CZK 2,137 CZK 1,510 CZK 2,265 CZK 1,887 CZK 1,258 CZK 2,013 CZK 1,635
X570 Performance MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI / MPG X570 GAMING EDGE WIFI CZK 1,508 CZK 2,263 CZK 1,885 CZK 1,258 CZK 2,013 CZK 1,887 CZK 1,006 CZK 1,761 CZK 1,383
X570 Arsenal MPG X570 GAMING PLUS / MAG X570 TOMAHAWK WIFI / X570-A PRO CZK 1,255 CZK 2,010 CZK 1,632 CZK 1,005 CZK 1,760 CZK 1,382 CZK 753 CZK 1,508 CZK 1,130
X470 Performance X470 GAMING PRO MAX / X470 GAMING PLUS MAX CZK 1,508 CZK 2,263 CZK 1,885 CZK 1,258 CZK 2,013 CZK 1,635 CZK 1,006 CZK 1,761 CZK 1,383

Tabulka 2 Dvojkombinace a trojkombinace pro modely B450 jakožto dodatečně kvalifikované produkty na územích 2. úrovně s částkami odměny v podobě cashbacku v červené barvě

B450 Performance B450 GAMING PRO CARBON AC / B450 GAMING PLUS MAX CZK 1,508 CZK 2,263 CZK 1,885 CZK 1,258 CZK 2,010 CZK 1,632 CZK 1,006 CZK 2,010 CZK 1,632
B450 Arsenal B450 TOMAHAWK MAX / B450M MORTAR MAX CZK 1,255 CZK 2,013 CZK 1,635 CZK 1,005 CZK 1,760 CZK 1,380 CZK 753 / CZK 1,760 CZK 1,382
B450 PRO B450-A PRO MAX / B450M-A PRO MAX / B450M PRO-M2 MAX / B450 PRO-VDH MAX CZK 1,255 CZK 1,761 CZK 1,383 CZK 1,005 CZK 1,508 CZK 1,130 CZK 753 CZK 1,508 CZK 1,130

Tabulka 3 – Území a účastnící se prodejci

Území 
1. úroveň 2. úroveň Účastnící se prodejci
Rakousko Itálie Všichni prodejci kvalifikovaných produktů schválení společností MSI, kteří se nacházejí na příslušném území, s výjimkou platforem eBay, Amazon Marketplace a jakéhokoli jiného prodejního portálu třetích stran, který není zařazený na webových stránkách promoakce.
Německo  Česká republika
Spojené království Turecko
Irská republika
Polsko 
Španělsko
Francie
Švédsko
Švýcarsko
Portugalsko
Finsko
Norsko 
Dánsko
 1. Poté, co účastníci v průběhu promoční doby učiní kvalifikovaný nákup, musí navštívit webovou stránku https://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback nejen mezi 17. březnem 2020 (00:01 místního času) a 30. dubnem 2020 (00:01 místního času), ale rovněž po 30 dnech od nákupu, přičemž prvním dnem je datum nákupu uvedené na patřičném dokladu nákupu („období podání žádosti“). Pro registraci kvalifikovaného nákupu („žádost“) musí účastníci zároveň poskytnout vyžadované informace včetně platného dokladu nákupu. Žádosti podané mimo období podání žádosti nemají na odměnu nárok.

 2. Po předložení a schválení žádosti účastníci do 2 pracovních dnů od podání žádosti obdrží e-mail s potvrzením o schválení („potvrzení žádosti“).

 3. Nehledě na množství učiněných kvalifikovaných nákupů mohou účastníci předložit nejvíce jednu žádost.

 4. Pokud účastník předloží neúplný formulář žádosti nebo neplatný doklad nákupu, bude mu zaslán e-mail s oznámením o možnosti předložit požadované položky do 14 kalendářních dnů od zaslání e-mailu. Nebude-li odpověď doručena v uvedené lhůtě, bude žádost považována za neplatnou a zamítnuta, přičemž účastník nebude mít právo na žádnou odměnu.

 5. Účastník obdrží e-mailové potvrzení o zaplacení příslušné odměny prostřednictvím převodu na bankovní účet, který byl uveden v průběhu podávání žádosti. Tato platba bude provedena do 30 kalendářních dnů od potvrzení žádosti.

 6. Žádost musí být podána výhradně účastníkem. Žádosti třetích stran jménem účastníka nebudou za žádných okolností akceptovány. Jakékoli takové žádosti budou zamítnuty a účastník nebude mít možnost podávat další žádosti.

 7. Organizátor a administrátor (je-li to na místě) si na základě svého vlastního uvážení vyhrazují právo zamítnout žádosti, které podle nich nejsou v souladu s těmito podmínkami akce.

 8. Účastník je zodpovědný za své daňové povinnosti, které z účasti v této promoakci a/nebo obdržení jakékoli odměny vzejdou. Pokud se vyskytnou jakékoli poplatky vztahující se k vyplacení odměny (např. bankovní nebo konverzní poplatky), budou v plné zodpovědnosti účastníka. Za platbu těchto poplatků nepřejímá odpovědnost organizátor ani administrátor.

 9. Organizátor a administrátor mají právo podniknout veškerá nezbytná opatření k ochraně proti podvodným či neplatným žádostem, mimo jiné včetně požadavku na další ověření dokladu nákupu nebo totožnosti a dalších relevantních údajů od účastníka.

 10. Pokud účastník po podání žádosti jeden či více kvalifikovaných produktů vrátí, bude žádost považována za neplatnou a zrušenou.

 11. V zemích, kde je odměna vyplácena v jiné měně, než je euro či libra, si organizátor a administrátor vyhrazují právo upravit částku odměny vyplacené účastníkovi podle nejaktuálnějších směnných kurzů platných v době platby.

 12. Účastníci, kteří mají dotazy týkající se promoakce, by měli přejít na stránku podpory „Kontaktujte nás“ na adrese https://www.msi-promotions.com/amd-msi-cashback a zde vyplnit a odeslat formulář „Kontaktujte nás“.

 13. Organizátor:

Micro-Star Int’l Co., Ltd. (“MSI”)

No. 69, Lide St., Zhonghe Dist.,

New Taipei City

235 Taiwan

 1. Promoakci jménem organizátora řídí společnost Opia Limited (administrátor).

 2. Zásady ochrany osobních údajů V průběhu zápisu na promoakci a registračního procesu produktu vás můžeme požádat o informace, které mohou dle potřeby zahrnovat mimo jiné váš e-mail, jméno, sériové číslo produktu, aktivační klíč, informace o nákupu a další informace, které dobrovolně poskytnete. Navíc můžeme nepřímo shromažďovat vaše informace prostřednictvím souborů cookie nebo analytických nástrojů zabudovaných do webové stránky. Informace, které shromáždíme, využijeme následujícím způsobem: k vedení promoakce, ověření vašeho nároku, v případě potřeby k vašemu kontaktování, zajištění, že vám budou ceny zaslány, uchování údajů o registrovaných produktech po tak dlouhou dobu, po jakou mezi námi bude existovat vztah (např. když využijete naše služby, jako je záruka, oznámení eDM apod.). Použijeme je výhradně pro vnitřní studie trhu, které nám pomohou vytvořit lepší produkty a služby. Vaše informace nebudou sdíleny s třetími stranami s výjimkou: i) třetích stran zpracovávajících údaje, jako jsou poskytovatelé internetu a webových stránek, kteří pro nás tuto promoakci uskutečňují, nebo ii) nahlašování skutečných nebo domnělých porušení příslušných právních předpisů právním a regulačním orgánům, jako jsou soudy nebo policie, či reakce na ně, a to v nutném rozsahu.

Jelikož má naše podnikání mezinárodní povahu, přenášíme informace v rámci celé skupiny MSI a, jak je zmíněno výše, třetím stranám za účelem, který je v těchto smluvních podmínkách vyložen. Z toho důvodu můžeme přenášet informace do zemí, které mají odlišné právní normy a požadavky na ochranu údajů než stát, ve kterém se nacházíte.

Další informace o tom, jak mohou být vaše informace využity a zpracovány, jsou podrobně sepsány v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MSI, které jsou dostupné na stránce https://www.msi.com/page/privacy-policy. Zásady ochrany osobních údajů společnosti MSI tvoří součást těchto smluvních podmínek a tímto jsou v plné síle a účinnosti ve formě odkazů začleněny.

 1. Přihláška k odebírání eDM oznámení Můžeme vás požádat, abyste se přidali do kontaktního seznamu eDM společnosti MSI a my vám tak mohli zasílat novinky o produktech a aktualizacích služeb MSI. Pokud se do tohoto seznamu nechcete přihlásit, nezaškrtávejte přihlašovací nebo podobně označené pole.

 2. Účastnická licence. Tímto poskytujete společnosti MSI a jejím dceřiným společnostem po celém světě trvalou, nezrušitelnou, od licenčních poplatků oproštěnou, plnoprávnou, celosvětovou a sublicencovanou licenci na použití, reprodukci, kopírování, distribuci, tvorbu odvozených prací, veřejné zobrazování, prezentaci či dle potřeby na jiné využívání a zužitkování jakýchkoli materiálů, které nám pro tuto promoakci poskytnete, mimo jiné včetně obrázků, videí, recenzí, obsahového a psaného materiálu, komentářů či zpětné vazby (souhrnně „předložené materiály“), a to všemi zákonnými prostředky přiměřeně určenými společností MSI a podle zásad ochrany osobních údajů společnosti MSI.

 3. Prohlášení a ručení účastníka. Tímto prohlašujete a zaručujete se, že:

i. informace, které jste poskytli, jsou přesné a pravdivé,

ii. máte plnou pravomoc, způsobilost, kompetenci a právo k účasti na promoakci a poskytnete licenci, prohlášení a záruky požadované podle těchto smluvních podmínek,

iii. jste obdrželi a budete uchovávat všechna příslušná schválení, souhlasy, povolení, licence a písemná zřeknutí, která jsou pro udělení výše zmíněných licencí společnosti MSI a jejím dceřiným společnostem nutná, a

iv. jste při registraci pro tuto promoakci souhlasili se všemi příslušnými zákony.

 1. Účastníkova povinnost k odškodnění. Účastníci jsou povinni bránit, odškodnit a chránit společnost a její dceřiné společnosti, nástupce, nabyvatele, ředitele a jednatele před a proti všem rizikům, škodám, soudům, nákladům, výdajům a poplatkům (včetně odpovídajících poplatků za právního zástupce), které vyplývají ze všech nároků, vyšetřování, soudních sporů nebo jiných právních či administrativních činností třetích stran, které vyvstanou nebo mají souvislost se skutečným nebo údajným nedodržením prohlášení, ručení a závazků účastníka definovaných v těchto smluvních podmínkách.

 2. Uznání a souhlas účastníka. Tímto uznáváte a souhlasíte, že:

 • si společnost MSI rezervuje výhradní a diskreční právo:
 1. Určit na konečné a rozhodující bázi, jestli účastník v dobré víře splnil požadavky promoakce. Pro názorné účely může společnost MSI, aniž by omezila jiné podmínky, účastníky diskvalifikovat: a) pokud je přihláška do promoakce nebo registrace produktu nekompletní, b) pokud podmínky způsobilosti k účasti na promoakci, jako je vhodná řada produktu nebo regionální omezení, nejsou splněny, c) pokud jsou poskytnuté dokumenty podvržené, falešné či neplatné, d) pokud byly ke vstupu či dokončení registrace do promoakce použity automatické kódy, skripty, pluginy či jiné podobné prostředky, e) pokud účastník nedisponuje právní způsobilostí k přihlášení do promoakce, nebo f) pokud je pro přihlášení do promoakce spáchán či údajně spáchán zločin či ilegální čin.

 2. Bez předchozího upozornění s účinkem v budoucnu nahradit cenu předměty podobné hodnoty.

 3. Bez předchozího upozornění upravit, smazat nebo přidat jakoukoli smluvní podmínku.

 • Společnost MSI nenese a nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu, nespokojenost či škodu, která vyplývá z ceny či z jejího používání. Vítězové nesmí činit žádná prohlášení proti společnosti MSI.

 • Společnost MSI odmítá všechnu odpovědnost za zpoždění, doručení na špatnou adresu, selhání doručení či ztrátu oznámení o výhře z důvodu jakýchkoli mechanických, technických, elektronických, komunikačních, telefonních, počítačových, hardwarových, internetových či softwarových chyb, poruch či selhání. V tomto případě se vítěz bezvýhradně vzdává svého práva na výhru či jakoukoli s tím spojenou kompenzaci.

 1. Odmítnutí ručení společností MSI. CENY ČI ODMĚNY SPOLEČNOSTI MSI JSOU POSKYTOVANÉ „JAK JSOU“, BEZ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY VČETNĚ TĚCH TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, NEZASAHOVÁNÍ ČI ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

 2. Omezení odpovědnosti. SPOLEČNOST MSI DO NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍRY, KTERÁ JE POVOLENÁ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, VŮČI VÁM ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST VE VĚCI JAKÉHOKOLI NÁROKU (NEHLEDĚ NA TEORII O ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ ZALOŽENOU NA SMLUVNÍCH PRINCIPECH, ZÁRUCE, NEDBALOSTI NEBO NA JINÉM PŘEČINU, NA PORUŠENÍ JAKÉKOLI ZÁKONEM DANÉ POVINNOSTI A PODOBNĚ) ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, VYPLÝVAJÍCÍ, ZÁVISLÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, REPRESIVNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, AŤ JIŽ PŘEDVÍDATELNÉ ČI NE, KTERÉ MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ ZTRÁTU ZISKU, ODMĚNY, DOBRÉHO JMÉNA ČI POVEDOU K NÁKLADŮM NA VÝMĚNU.

 3. Ostatní ustanovení. Tyto smluvní podmínky se řídí a jsou vykládány podle právních norem Anglie a Walesu bez ohledu na konflikt právních principů a všech rozepří, které z promoakce vyplývají. Tyto smluvní podmínky posuzují soudy Anglie a Walesu. Všechna ustanovení, která zruší kompetentní soud, budou prohlášena za neplatná, zbylé smluvní podmínky zůstanou plně v platnosti a účinnosti. Neschopnost společnosti MSI prosadit právo stanovené těmito smluvními podmínkami nebude považováno za jeho zřeknutí. Společnost MSI není odpovědná za jakékoli neplnění z důvodu okolností, nad kterými není možné mít odpovídající kontrolu. Tyto smluvní podmínky nelze postupovat ani jinak převádět žádné jiné třetí straně; všechny neautorizované převody jsou neplatné. Tyto smluvní podmínky mezi stranami představují úplnou dohodu, která se týká promoakce, a nahrazují všechny předchozí dohody, komunikace, prohlášení nebo diskuze, ať již ústní či jiné.

Sledování stavu žádosti

Po zadání čísla žádosti a e-mailové adresy můžete sledovat stav zpracování žádosti